GDF Biuro Rachunkowe - Kraków
tel.: +48 12 429 51 93

Usługi

Nasze usługi świadczymy przy użyciu licencjonowanego oprogramowania księgowo-kadrowego liczących się w branży firm informatycznych.

To w większości przypadków pozwala na import danych, a zatem przyspieszenie procesu i wyższą jakość usług.

Wszelkie składane deklaracje podatkowe, przelewy, zestawienia obrotów i sald ksiąg rachunkowych oraz listy płac mogą być na bieżąco przesyłane drogą elektroniczną w formacie Acrobat Reader (*.pdf)

Nasi klienci mogą wybrać spośród:

 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP Klasyka KH/KP
 • System Symfonia – SAGE
 • System Enova


Usługi księgowe

a) prowadzenie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i przechowywanie księgi rachunkowej , na którą składają się :

 • dziennik,
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • inwentarz.

b) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

 • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla celów statystycznych.

c) sporządzanie deklaracji podatkowych, a w tym:

 • sporządzanie kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach (VAT-UE).

d) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń podatku VAT, wypełnianie miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, a także zeznania rocznego,

e) sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych wraz z dostarczeniem ich do właściwego Urzędu Skarbowego, a w tym:

 • potwierdzenia sald z kontrahentami,
 • wycena bilansowa aktywów i pasywów.

f) sporządzanie obowiązkowych bieżących i rocznych sprawozdań dla celów statystycznych (GUS),

g) opracowania organizacyjno-prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, a w tym:

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów z dostosowaniem do specyfikacji jednostki,
 • opracowanie sposobu ewidencji, rozliczania kosztów oraz ustalania kosztów.

h) udzielanie porad i opinii związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

i) kontakty z Urzędem Skarbowym dotyczące kwestii podatkowych w zakresie prowadzonej rachunkowości,

j) udziału i reprezentacja klienta w postępowaniu kontrolnym Urzędu Skarbowego w postaci składania wyjaśnień odnośnie sposobu dokonanych zapisów księgowych oraz sporządzonych deklaracji.

 

 

Usługi kadrowe

Oferowane przez nas usługi obejmują:

 

a) naliczanie wynagrodzeń, a w tym:

 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie potrąceń na listach płac,
 • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS.

b) zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowniczych, a w tym:

 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich, rozliczanie czasu pracy,
 • ewidencja i sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę (umowy o pracę, wypowiedzenia, aneksy).

c) wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,

d) przygotowanie świadectw pracy,

e) rozliczenia z budżetem (Urząd Skarbowy, ZUS),

f) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4, PIT-11, PIT-8, IFT-1),

g) sporządzanie deklaracji rozliczeniowej składek ZUS oraz ich przekaz drogą elektroniczną, a dla pracowników przygotowywanie formularzy RMUA,

h) naliczanie i rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

i) przygotowanie dokumentacji i rozliczeń z funduszem PFRON,

j) wystawianie skierowań na badania lekarskie, wystawianie zaświadczeń o zarobkach drukowanie i przekazanie przelewów ZUS i PIT-4.

Dodatkowe usługi

 • wyprowadzanie wadliwie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • przegląd dotychczasowej dokumentacji księgowej pod kątem zgodności z przepisami,
 • analizy i raporty na potrzeby zarządu,
 • opracowania biznes planów.


GDF - Biuro Rachunkowe


GDF - Biuro Rachunkowe


GDF - Biuro Rachunkowe